Ceny DZS 2023

Představujeme vám mimořádné projekty z programů DZS, které byly v letošním šestém ročníku nominovány na Cenu DZS 2023. Oceňujeme v nich přístup k inovacím ve vzdělávání a podporu inkluze, udržitelnosti a participace. Tyto projekty posouvají organizace v rámci digitalizace nebo mají významný dopad na celou oblast internacionalizace i na individuální účastníky.

Ceny DZS udělujeme především proto, abychom ocenili úspěšné projekty mezinárodního vzdělávání, zviditelnili je a motivovali další organizace k zapojení do mezinárodně vzdělávacích aktivit. Mezinárodní vzdělávání však není cílem samo o sobě. Jeho úkolem je přispívat k rozvoji zdravé občanské společnosti, posilovat toleranci a vzájemné pochopení, učit udržitelnému způsobu života a posilovat schopnost reagovat na nové výzvy. Abychom zdůraznili širší dopady mezinárodních aktivit ve vzdělávání, udělujeme Ceny DZS v osmi průřezových kategoriích.