Srovnání ukazatelů studijní mobility – Hlavní zjištění

26. 02. 2024

Překlad hlavních zjištění studie Mobility Scoreboard, která monitoruje pokrok, který evropské země učinily v oblasti propagace a odstraňování překážek bránících studijní mobilitě ve vysokoškolském vzdělávání.

 

Více informací a originál studie je vám k dispozici na našem webu.

Na webových stránkách Eurydice jsou pak uživatelům navíc k dispozici on-line interaktivní mapy, které označují pomocí pětistupňové barevné škály – od zelené (nejlepší) po červenou (nejhorší) – jak si která země ve vztahu k jednotlivým ukazatelům stojí.