Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe - 2023: Key competences at school

20. 12. 2023

Pravidelně aktualizovaná zpráva Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe přináší přehled strukturálních ukazatelů vývoje politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v evropských zemích.

Tato dílčí zpráva věnovaná klíčovým kompetencím obsahuje ukazatele související s faktory, které umožňují rozvoj klíčových kompetencí, včetně podpory mezipředmětového učení a aktivní účasti studentů na rozhodování ve škole.

Aktualizace pro rok 2023 zahrnuje 38 evropských vzdělávacích systémů.