Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě (Hlavní zjištění)

10. 07. 2023

Český překlad hlavních zjištění zprávy Key data on teaching languages at school in Europe – 2023 edition, věnované široké škále témat relevantních pro vzdělávací politiku v oblasti výuky cizích jazyků jak na evropské, tak na národní úrovni.

 

Zpráva navazuje na předchozí čtyři vydání téže studie, přičemž pozornost je věnována např. mobilitním výjezdům učitelů cizích jazyků v rámci jejich profesního vzdělávání či podpoře jazykové výuky pro nově přijíždějící studenty – migranty.

Hlavním zdrojem dat jsou kvalitativní údaje o národních politikách a opatřeních v oblasti jazykového vzdělávání, které shromáždila síť Eurydice; tyto údaje doplňují data Eurostatu a dále zjištění z mezinárodních výzkumů PISA (2018) a TALIS (2018) realizovaných sítí OECD.

Originál studie, vyšel pod názvem Key data on teaching languages at school in Europe na jaře 2023, přehled hlavních zjištění této zprávy přinášejí také přehledné infografiky dostupné na webu Eurydice.