Eurydice Brief: Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in Europe

02. 06. 2023

Stručný přehled představuje hlavní zjištění zprávy Eurydice Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in Europe: National Policies and Measures.

Zpráva, která vyšla v lednu 2019, přinesla informace vycházejí ze stávajících celostátně platných nařízení a doporučení pro školní rok 2017/18, které shromáždila síť Eurydice ve 42 vzdělávacích systémech. Doplňují je poznatky z odborné literatury a statistické analýzy založené na údajích Eurostatu, IEA PRILS 2016 a ICCS 2016.