Key data on teaching languages at school in Europe – 2023 edition

30. 03. 2023

V porovnání s předchozími dvěma dekádami se žáci na prvním stupni základních škol začínají učit cizí jazyk ve stále ranějším věku – to je jedno z hlavních zjištění již pátého vydání publikace Eurydice o výuce cizích jazyků v Evropě Key data on teaching languages at school in Europe 2023.

Navazujíc na předchozí čtyři vydání, nová studie Eurydice pokračuje v monitorování vývoje vzdělávacích politik v oblasti výuky cizích jazyků v evropských školách. I když v centru pozornosti autorů jsou živé cizí jazyky, publikace se zabývá rovněž jazyky regionálními, menšinovými či klasickými.

Zpráva popisuje 51 indikátorů pokrývajících širokou škálu témat relevantních pro vzdělávací politiku v oblasti výuky cizích jazyků, a to jak na evropské, tak na národní úrovni. Pozornost je věnována např. mobilitním výjezdům učitelů cizích jazyků v rámci jejich profesního vzdělávání či podpoře jazykové výuky pro nově přijíždějící studenty – migranty. Hlavním zdrojem dat jsou kvalitativní údaje o národních politikách a opatřeních v oblasti jazykového vzdělávání, které shromáždila síť Eurydice; tyto údaje doplňují data Eurostatu a dále zjištění z mezinárodních výzkumů PISA (2018) a TALIS (2018) realizovaných sítí OECD.

Přehled hlavních zjištění přinášejí přehledné infografiky dostupné na webu Eurydice.

Souhrn hlavních zjištění je k dispozici také v češtině.