Jak využít program Evropský sbor solidarity ve vzdělávacích institucích

Staňte se průkopníky v zavádění programů neformálního vzdělávání do systému formálního vzdělávání a vystupujte jako inovativní a moderní instituce, která chce svou práci internacionalizovat.

Tato publikace vychází z anglického originálu, který zpracovala chorvatská národní agentura, jíž tímto děkujeme za poskytnutí publikace a možnost využít ji v českém kontextu.