Otevřít se diverzitě

Průvodce řízením diverzity pro organizace zabývající se mezikulturní prací s mládeží.

Jak se rozdíly mohou stát zdrojem učení, a nikoli zdrojem konfliktu nebo předsudků? Tak zní klíčová otázka, nad kterou jednotlivci a organizace přemýšleli a snažili se na ni odpovědět. Mezinárodní práce s mládeží nabízí organizacím a jednotlivcům jedinečnou příležitost učit se na základě pozitivních setkání s odlišnostmi.

Tato publikace si klade za cíl vybavit organizace zapojené do programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity a do dalších činností v oblasti práce s mládeží nezbytnými kompetencemi, které je naučí lépe přijímat lidské rozdíly a učinit své programy a organizace více inkluzivními. To zase přispěje k lepšímu porozumění diverzitě a podpoří dialog a porozumění v Evropě i mimo ni.