Languages in Secondary Education: An Overview of National Tests in Europe – 2014/15

11. 02. 2022

Studie Languages in Secondary Education: An Overview of National Tests in Europe – 2014/15 poskytuje srovnávací přehled o národních testech v evropských zemích, které ověřují jazykové kompetence žáků v sekundárním vzdělávání (ISCED 2 i 3).

Předmětem analýzy, která je dostupná také v češtině, jsou témata jako zvyšování významu národního testování jazyků, cíle testů, testované dovednosti, stejně tak jako prostředky vytvořené jednotlivými zeměmi za účelem zajištění důsledného a spolehlivého hodnoticího postupu. Zabývá se také vlivem Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR) na národní testování. Zpráva zahrnuje informace z 28 členských států Evropské unie, Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Turecka, Černé hory a Srbska. Referenčním rokem je školní rok 2014/2015.

Stručný přehled hlavních poznatků tematické zprávy najdete v tzv. Highlights.