Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2014 Edition

10. 02. 2022

Publikace Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2014 Edition vychází ze statistických dat Eurostatu a z porovnání národních předpisů a opatření zaměřených na strukturu, organizaci a financování vzdělávání a péče určených dětem v nejmladším a předškolním věku ve 32 evropských zemích. Tyto informace jsou doplněny výsledky některých mezinárodních šetření.

Zpráva, která je dostupná také v češtině, zahrnuje veřejná, soukromá i nezisková zařízení a také péči o děti v domácnosti poskytovatele (home-based provision), pokud podléhají závazným předpisům. Kromě témat jako jsou řízení, zajišťování kvality, odborná způsobilost pracovníků či systematická podpora znevýhodněných dětí se zabývá také dostupností vzdělávání a péče. Jejími ukazateli jsou například výše poplatků, rozsah bezplatného vzdělávání a péče, zákonný nárok na tyto služby, povinné předškolní vzdělávání, přetrvávající nedostatek služeb pro děti do 3 let či charakter péče o děti v domácnosti poskytovatele.

Součástí publikace jsou i stručné popisy systémů vzdělávání a péče v raném dětství v jednotlivých zemích. Tento přehled byl v roce 2015 aktualizován a vydán jako Early Childhood Education and Care Systems in Europe: National Information Sheets – 2014/15.

Shrnutí hlavních zjištění tematické zprávy přináší zkrácená verze studie, tzv. Eurydice Brief.

Stručný přehled hlavních poznatků tematické zprávy najdete v tzv. Highlights, které jsou dostupné také v češtině.