Zahraniční výjezdy a udržitelnost

06. 01. 2022

Zpráva z kvantitativního šetření, realizace listopad – prosinec 2021

Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké je mezi mladými lidmi povědomí o zahraničních výjezdech, zda tyto možnosti využívají, jaké na ně mají názory a zda jsou ochotni cestovat udržitelně.

Výzkum je reprezentativní pro populaci České republiky ve věku 15 - 30 let podle základních sociodemografických proměnných (kraj, věk, pohlaví, vzdělání, velikost místa bydliště).

Sběr dat probíhal v listopadu a v prosinci 2021 pomocí výzkumnické metody CAWI na celkem 1011 respondentech. Výběr respondentů byl kvótní. Nezávislý výzkum byl realizován společností STEM/MARK výhradně pro Dům zahraniční spolupráce.