Tackling Early Leaving from Education and Training in Europe: Strategies, Policies and Measures

01. 01. 2014

Věděli jste, že Česká republika patří mezi ty evropské země, které mají nejnižší míru předčasných odchodů ze vzdělávání? Takovéto informace i hlubší seznámení s tématem předčasných odchodů ze vzdělávání Vám poskytne nová studie Eurydice Tackling Early Leaving from Education and Training in Europe: Strategies, Policies and Measures.

Předčasný odchod ze vzdělávání výrazně ovlivní životní šance jedince a jeho uplatnitelnost na trhu práce. Prokázalo se, že existují určité skupiny, které mají k předčasným odchodům větší tendence. Jedná se zejména o jedince ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí. Jednotlivé evropské země proto přijaly řadu opatření s cílem míru předčasných odchodů ze vzdělávání snížit, a redukovat tak společenské i veřejné náklady s nimi spojené.

Studie představuje a srovnává situaci napříč evropskými zeměmi, monitoruje předčasné odchody ze vzdělávání a zabývá se strategiemi a opatřeními zacílenými na jejich prevenci, intervenci či kompenzaci. Zdůrazněna je také role poradenství, odborného vzdělávání a meziresortní spolupráce.

Shrnutí hlavních zjištění tematické zprávy přináší zkrácená verze studie, tzv. Eurydice Brief.

Stručný přehled hlavních poznatků tematické zprávy najdete v tzv. Highlights, které jsou dostupné také v češtině.