Early Childhood Education and Care Systems in Europe: National Information Sheets – 2014/15

01. 01. 2015

Hledáte jasný a výstižný přehled klíčových znaků evropských systémů vzdělávání a péče v raném dětství? Publikace Early Childhood Education and Care Systems in Europe: National Information Sheets – 2014/15 je užitečným zdrojem informací pro všechny, kteří se chtějí rychle zorientovat v současné situaci v jednotlivých evropských zemích.

Uvedeny jsou informace za všechny členské státy EU, stejně tak jako za většinu dalších zemí zapojených do sítě Eurydice. Referenčním rokem studie je školní rok 2014/15. Tato zpráva poskytuje podpůrné a doplňující údaje k publikaci Eurydice Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2015.