Adult Education and Training in Europe: Widening Access to Learning Opportunities

07. 01. 2015

Studie Eurydice Adult Education and Training in Europe: Widening Access to Learning Opportunities se zaměřuje především na vzdělávání málo nebo nedostatečně kvalifikovaných dospělých. Publikace přibližuje politiky jednotlivých evropských zemí a nejrůznější opatření, která jsou zaváděna na podporu vzdělávání těchto ohrožených skupin.

Zájemci se zde mohou seznámit se statistickými údaji o vzdělávání dospělých, s hlavními typy veřejně financovaných vzdělávacích programů, s možnými flexibilními přístupy a vzdělávacími cestami i dalšími opatřeními a iniciativami. Publikace vznikla na základě informací shromážděných národními odděleními Eurydice v roce 2014 a obsahuje rovněž údaje z řady šetření i z mezinárodních výzkumů.

Stručný přehled hlavních poznatků tematické zprávy najdete v tzv. Highlights, které jsou dostupné také v češtině.

Srovnávací analýza byla doplněna ještě samostatnou zprávou Country descriptions, věnovanou popisům vzdělávacích systémů zejména ve vztahu k problematice programů pro získávání základních dovedností.