Early Childhood Education and Care Systems in Europe: National Information Sheets – 2014/2015

10. 01. 2015

Zpráva Early Childhood Education and Care Systems in Europe: National Information Sheets poskytuje stručné popisy systémů vzdělávání a péče v raném dětství v jednotlivých evropských zemích.

V roce 2014 byl tento přehled součástí publikace Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2014 Edition. V roce 2015 byl materiál vydán samostatně jako příloha studie Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2015.