Entrepreneurship Education at School in Europe

01. 05. 2016

Proč je výchova k podnikavosti důležitá? Jak ji evropské země pokrývají v povinném vzdělávacím kurikulu? Na tyto a mnoho dalších otázek přináší odpověď publikace Entrepreneurship Education at School in Europe týkající se podnikatelské výchovy ve školách.

Podpora výchovy k podnikání na základních a středních školách je v posledních letech jedním z hlavních politických cílů evropských institucí i členských států EU. V souvislosti s relativně vysokou nezaměstnaností mladých lidí v některých zemích a současnými rychlými socioekonomickými změnami se stále více ukazuje význam podnikatelské výchovy jakožto jedné z klíčových dovedností v rámci školního vzdělávání. Publikace navazuje na předešlou studii z roku 2012 a rekapituluje vývoj posledních let ve sféře podnikatelské výchovy. Přináší detailní informace týkající se strategických dokumentů, kurikula, vzdělávacích výstupů, ale i financování či vzdělávání učitelů, a to ve 33 evropských zemích; referenčním obdobím je školní rok 2014/15. Součástí publikace jsou national sheets, tzn. podrobné přehledy za jednotlivé země. Zpráva se zaměřuje na základní, střední všeobecné i střední odborné vzdělávání.

Stručný přehled hlavních poznatků tematické zprávy najdete v tzv. Highlights, které jsou dostupné také v češtině.

Přečíst si můžete také článek: Výchova k podnikavosti v evropských školách zpracovaný na základě této studie (KONOPÁSKOVÁ, A. Výchova k podnikavosti v Evropských školách. Zpravodaj – Odborné vzdělávání v zahraničí. 2016, XXVII.(3), s. 7-9.)