The European Higher Education Area in 2020: Bologna Process Implementation Report

10. 01. 2020

Jaký se udál pokrok v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání („EHEA“)? A co bude dál? Odpovědi na tyto a další otázky najdete v publikaci The European Higher Education Area in 2020: Bologna Process Implementation Report.

Zpráva přináší přehled úspěchů dosažených během posledních dvou desetiletí: harmonizace studijních struktur, vytvoření důvěryhodných systémů zabezpečování kvality a vytvoření prostředí podporujícího internacionalizaci. Do „EHEA“ se zapojovaly další a další země a počet studentů výrazně vzrostl až na dnešních více než 38 milionů. Určitou práci je však třeba ještě vykonat, protože „EHEA“ zdaleka není dostatečně sociálně inkluzivní a míra účasti nedostatečně zastoupených skupin se významně nezlepšila.