Povinné vzdělávání v Evropě 2019/20

05. 04. 2019

Český překlad pravidelně aktualizované publikace Compulsory Education in Europe v přehledné tabulce zobrazuje délku povinného vzdělávání v jednotlivých evropských zemích ve školním roce 2019/20 a informuje, zda a od kolika let je povinné předškolní vzdělávání a v jakém věku žáci zahajují a ukončují povinnou školní docházku.

V anglickém originále vyšla publikace pod názvem Compulsory Education in Europe 2019/20