Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2019

10. 03. 2019

Pravidelně aktualizovaná studie Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe zahrnuje více než 30 strukturálních ukazatelů vývoje politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v jednotlivých evropských zemích.

Zpráva se věnuje těmto šesti oblastem: 

  • vzdělávání a péče v raném dětství, 

  • osvojování základních kompetencí,  

  • předčasné ukončení vzdělávání a odborné přípravy, 

  • vysokoškolské vzdělání, 

  • zaměstnatelnost absolventů, 

  • mobilita ve vzdělávání. 

Součástí publikace jsou diagramy, definice a krátké analýzy. 

Studie, která poprvé vyšla v roce 2015, poskytuje doplňující informace k publikaci Education and Training Monitor (Monitor vzdělávání a odborné přípravy), vydávané každoročně Evropskou komisí. Ta obsahuje kromě strukturálních ukazatelů, rozpracovaných ve studii Eurydice, především ukazatele kvantitativní, statistické.