Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2019 Edition

01. 02. 2019

K tématu předškolního vzdělávání, jemuž se věnovala již v minulosti, se síť Eurydice vrací studií Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2019 Edition.

Shrnutí hlavních zjištění tematické zprávy, tzv. Eurydice Brief, je dostupný také v češtině.

Publikace poskytuje porovnání předpisů a opatření zaměřených na strukturu, organizaci a financování vzdělávání a péče určených dětem v nejmladším a předškolním věku. Studie se zabývá tématy jako výše poplatků, rozsah bezplatného vzdělávání a péče, zákonný nárok na tyto služby, povinné předškolní vzdělávání, přetrvávající nedostatek služeb pro děti do 3 let atd. 

Eurydice Brief: Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe, který shrnuje hlavní poznatky studie, si můžete přečíst také v češtině