The European Higher Education Area in 2018: Bologna Process Implementation Report

13. 02. 2018

Zpráva The European Higher Education Area in 2018: Bologna Process Implementation Report navazuje na zprávu z roku 2015. Publikace přináší odpověď na otázku: Jak se změnil evropský vysokoškolský prostor od konání konference v Jerevanu v roce 2015?

Dokument byl vytvořen ve spolupráci Řídící skupiny Boloňského procesu (BFUG), Eurostatu, Eurostudent a Evropského oddělení Eurydice pro účely ministerské konference v Paříži (24.–25. května 2018). Zaměřuje se především na současné priority, kterými jsou studium a výuka, sociální inkluze a zaměstnatelnost.