Home Education Policies in Europe: Primary and Lower Secondary Education

10. 01. 2018

Zahrnuje povinné vzdělávání v Evropě povinnost navštěvovat školu? Mají rodiče právo vzdělávat své děti doma? A za jakých podmínek mohou rodiče případně toto právo uplatňovat?

Přístupy a právní předpisy týkající se domácího vzdělávání se v rámci Evropy značně liší. Zpráva Eurydice Home Education Policies in Europe: Primary and Lower Secondary Education přináší přehled přístupů v 38 zemích zapojených do sítě Eurydice. Přičemž komparativní přehled je doplněn krátkými popisy situace v jednotlivých zemích.