Erasmus+: Mládež - účastníci přijíždějící do ČR

21. 12. 2021

Mobility KA105, výzvy (2014–2020), aktualizace: prosinec 2021

 

Obsah

  • Tabulka 1: Porovnání počtu přijíždějící mládeže a pracovníků s mládeží dle vysílající země za výzvy 2014-2020.
  • Tabulka 2: Porovnání počtu přijíždějící mládeže a pracovníků s mládeží dle pohlaví za výzvy 2014-2020.
  • Tabulka 3: Porovnání počtu přijíždějící mládeže a pracovníků s mládeží dle kraje přijímající instituce za výzvy 2014-2020.
  • Tabulka 4: Porovnání počtu přijíždějící mládeže a pracovníků s mládeží dle přijímající instituce za výzvy 2014-2020.
  • Tabulka 5: Porovnání průměru a mediánu počtu dní mobilit mládeže a pracovníků s mládeží za výzvy 2014-2020.