Zkušenosti koordinátorů programu Erasmus+ na školách - VET sektor

05. 11. 2020

Cílem výzkumu bylo zmapovat zkušenosti koordinátorů s přípravou projektové žádosti Erasmus+. Konkrétně s realizací projektů Erasmus+ z hlediska administrativní náročnosti. Dále porovnat rozdíly v administraci projektů Erasmus+ s projekty poskytovaných DZS v předchozím období či projekty poskytovaných v jiných dotačních titulech s motivací, zájmem, podporou v instituci a mimo ni.

 

Obsah zprávy:

  • Cíle výzkumu
  • Hlavní zjištění
  • Charakteristiky koordinátorů
  • Zkušenosti s projekty
  • Pozice koordinátorů ve školách
  • Zapojení se do projektů na školách
  • Koordinátoři bez předchozí zkušenosti
  • Koordinátoři s předchozí zkušeností
  • Přínosy a překážky zapojení se do projektů
  • Doporučení DZS