Erasmus+ Vysokoškolské vzdělávání - studenti přijíždějící do ČR

25. 02. 2021

Mobility KA103, výzvy 2014-2019, aktualizace: listopad 2020

 

Obsah

  • Tabulka 1: Porovnání počtu přijíždějících studentů dle vysílající země za výzvy 2014-2019.
  • Tabulka 2: Porovnání počtu přijíždějících studentů dle oboru za výzvy 2014-2019.
  • Tabulka 3: Porovnání počtu přijíždějících studentů dle oboru za výzvy 2014-2019. (kategorizováno)
  • Tabulka 4: Porovnání počtu přijíždějících studentů dle pohlaví a typu aktivity za výzvy 2014-2019       
  • Tabulka 5: Porovnání počtu přijíždějících studentů dle hlavního dorozumívacího jazyka za výzvy 2014-2019.
  • Tabulka 6: Průměr a medián trvání mobilit dle typu aktivity za výzvy 2014-2019