O DZS

O DZS

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvkovou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a administruje mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání. Aktivity DZS jsou určeny organizacím a firmám věnujícím se vzdělávání, vědě a výzkumu, orgánům místních samospráv, ale také jednotlivcům (studentům, pedagogům, vedoucím pracovníkům všech typů škol a dalším odborníkům) a samotnému Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Boj proti korupci

S ohledem na plnění Resortního interního protikorupčního programu MŠMT a dle Strategie vlády pro boj s korupcí na období let 2013 a 2014, realizuje ředitelka Domu zahraniční spolupráce v rámci prevence vzniku korupce opatření, která jsou zaměřená především na oblast zkvalitnění vnitřního řídícího a kontrolního systému. Jedním z opatření je i zveřejňování poradců a poradních orgánů DZS.

Přehled dodavatelů DZS, kteří vykonávají poradenské, konzultační a auditorské a právní služby najdete zde.

Etický kodex DZS najdete zde.

Informace o řešení problému korupce v České republice můžete získat na webových stránkách http://www.korupce.cz/.

Informace o řešení problému korupce v rámci MŠMT naleznete na webových stránkách http://www.msmt.cz/ministerstvo/boj-proti-korupci.

Resortní interní protikorupční program MŠMT Vám v plném znění je umístěn zde.

Evropský úřad pro potírání podvodných jednání (OLAF) uvedl do provozu telefonní linku, kterou mohou využívat všichni občané České republiky pro anonymní hlášení svých podezření na zneužití prostředků z rozpočtu Evropského společenství. České republice bylo přiděleno telefonní číslo: 00 800 0105 2004 na němž se po jeho vytočení ozve česky namluvená výzva k nahlášení podezření na podvodné jednání ve vztahu k finančním prostředkům Evropské unie.