Závěrečná konference v rámci programu Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Dům zahraniční spolupráce zveřejňuje

 registraci na závěrečnou konferenci

 v rámci Norských fondů a fondů EHP (CZ07)

 

Termín konání konference:                                                      7. prosince 2016

Místo konání :                                                                              Masarykova kolej, Thákurova  550/1, Praha

Vzhledem k tomu, že se období realizace 2. programové etapy blíží ke konci, je čas zhodnotit výsledky programu v jednotlivých oblastech (projekty mobilit a projekty institucionální spolupráce). Dále bychom rádi představili úspěšné projekty se zaměřením na oblast na témata „efektivní nástroje ve vzdělávání“ a „přenos získaného know-how do praxe“. Nicméně v rámci konference bude i možnost výměny zkušeností z bilaterální spolupráce, sdílení expertízy a doporučení od kolegů zapojených do programu, stejně jako seznámit se s jednotlivými příběhy („outstanding mobility stories“). 

Na konferenci jsou srdečně zváni individuální zájemci i zástupci institucí, kteří se zajímají o to, jaké výsledky může přinést společné projektové úsilí v bilaterální spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem.

Odkaz na program konference najdete ZDE.

Odkaz na registraci najdete ZDE.

Akci bude předcházet neformální společné setkání dne 6. prosince 2016 (místo a čas budou upřesněny).

Jak je to s výdaji:

Úhrada výše zmíněných výdajů se řídí:

-           pravidly programu CZ07, tj. cestovné max. do výše 25 000 Kč za osobu

-          Pokynem Národního kontaktního místa pro způsobilé výdaje EHP a Norských fondů 2009-2014:

-          http://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-informace/metodicke-dokumenty/pokyny.

 

V případě dotazů nás, prosím, kontaktujte: petr.charvat@dzs.cz, katarina.slaninova@dzs.cz, marketa.dedova@dzs.cz v kopii na eeagrants@dzs.cz.

Registrace je otevřena do 25. listopadu 2016 nebo do naplnění kapacity.

Zpět