European Schoolnet

European Schoolnet

Sdružení European Schoolnet (EUN) podporuje zavádění digitálních technologií do vzdělávání, využívání nových výukových metod (zejména v oblasti matematiky a přírodních věd) a spolupráci škol v Evropě.

Web programu

Future Classroom Lab - Třída budoucnosti

O projektu

Třída budoucnosti (Future Classroom Lab, FCL) je projekt evropského sdružení European Schoolnet, v rámci něhož si mohou učitelé, ředitelé škol, IT koordinátoři a další zájemci vyzkoušet inovativní pedagogické přístupy využívající informační a komunikační technologie a experimentovat s flexibilním uspořádáním školní třídy. Webové stránky projektu jsou dostupné z adresy http://fcl.eun.org/

Logo_FCL.jpg

V Bruselu je vytvořena modelová třída disponující moderními technologiemi a umožňující různé uzpůsobení prostoru, čímž se zvyšuje interaktivita a kooperace žáků. Tato třída slouží jako zdroj inspirace a vybízí nejen politiky k zamyšlení, jakou roli mohou hrát informačních technologie ve vzdělávání. Na vybavení Třídy budoucnosti se podílelo více než 20 převážně nadnárodních společností působících v oblasti IT. Díky tomu jsou na jednom místě dostupné nejmodernější technologie.

V rámci Třídy budoucnosti jsou pořádány workshopy a podobné aktivity dalších projektů, které European Schoolnet administruje - např. iTEC, Creative Classrooms Lab či Living Schools Lab

Dům zahraniční spolupráce umožňuje učitelům zúčastnit se workshopů, které se konají ve Třídě budoucnosti. Tyto workshopy jsou primárně zaměřeny na využití digitálních technologií ve vzdělávání, jejich seznam a podmínky účasti jsou zveřejněny na stránce https://www.etwinning.cz/mezinarodni-seminare/.

Cíle projektu

  • Inspirovat k zamyšlení, jak mohou moderní technologie podpořit reformu školního vzdělávání na národní i evropské úrovni.
  • Pořádat workshopy, semináře a kurzy, v rámci kterých bude názorně demonstrováno, jak lze efektivně využít stávající i nové technologie
    ve výuce.
  • Podporovat masové rozšíření informačních a komunikačních technologií do škol.