European Schoolnet

European Schoolnet

Sdružení European Schoolnet (EUN) podporuje zavádění digitálních technologií do vzdělávání, využívání nových výukových metod (zejména v oblasti matematiky a přírodních věd) a spolupráci škol v Evropě.

Web programu

Dům zahraniční spolupráce  je členem evropského sdružení European Schoolnet (EUN), do něhož je zapojeno více než 30 zemí zastoupených pověřenými národními agenturami nebo přímo ministerstvy školství. 

Sdružení EUN realizuje množství aktivit, projektů, kampaní i soutěží, jejichž iniciátorem je především Evropská komise. Školy se mohou zapojit do pilotních projektů, soutěží a kampaní, učitelé se mohou účastnit různých forem dalšího vzdělávání (včetně masivních otevřených online kurzů), využívat výukové a učební materiály a zdroje a vyměňovat si zkušenosti a příklady dobré praxe se svými evropskými kolegy. DZS se podílí také na přípravě a překladu evropských studií a publikací o aktuálních trendech ve vzdělávání.

Cíle EUN:

  • podpora využívání digitálních technologií ve vzdělávání;
  • podpora spolupráce škol v Evropě a výměny zkušeností v oblasti matematiky, přírodovědných a technických předmětů.

EUN poskytuje ČR:

  • možnost sdílení dobré praxe v oblasti zapojení digitálních technologií do vzdělávání;
  • možnost sdílení dobré praxe v oblasti výuky matematiky, přírodovědných a technických předmětů;
  • možnost zapojení do významných projektů iniciovaných a spolufinacovaných Evropskou komisí;
  • možnost účastnit se masivních otevřených online kurzů pro učitele v rámci EUN Academy.

Dům zahraniční spolupráce v rámci svého členství v síti EUN:

  • Realizuje projekty, soutěže a kampaně, které na národní úrovni koordinuje DZS. Projekty podporují zavádění digitálních technologií do výuky a jsou do nich zapojeny české základní a střední školy (www.dzs.cz/cz/eun/aktualni-projekty/).
  • Zpracovává za pomoci externích odborníků každoroční studii podávající přehled o oblasti digitálních technologií ve vzdělávání v ČR, tzv. Insight Country Report (www.dzs.cz/cz/eun/publikace/).
  • Vydává bulletin Škola v síti o ICT ve vzdělávání určený pro školy i odbornou veřejnost.
  • Vydává zajímavé překlady evropských studií a publikací.

 

Nejbližší události

Nejsou k dispozici žádné termíny

Více událostí