European Schoolnet

European Schoolnet

Sdružení European Schoolnet (EUN) podporuje využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vzdělávání a inovativní výuku matematiky, přírodovědných a technických předmětů.

Základní informace

LogoTwitter.jpgLogoFacebook.jpg

Dům zahraniční spolupráce  je členem evropského sdružení European Schoolnet (EUN), do něhož je zapojeno více než 30 zemí zastoupených pověřenými národními agenturami nebo přímo ministerstvy školství. 

Sdružení EUN realizuje množství aktivit, projektů, kampaní i soutěží, jejichž iniciátorem je především Evropská komise.

Cíle EUN:

 • podpora využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vzdělávání;
 • podpora spolupráce škol v Evropě a výměny zkušeností v oblasti matematiky, přírodovědných a technických předmětů.

EUN poskytuje ČR:

 • možnost sdílení dobré praxe v oblasti zapojení informačních
  a komunikačních technologií (ICT) do vzdělávání;
 • možnost sdílení dobré praxe v oblasti výuky
  matematiky, přírodovědných a technických předmětů;
 • možnost zapojení do významných projektů iniciovaných
  a spolufinacovaných Evropskou komisí;
 • možnost účastnit se masivních online kurzů pro učitele v rámci EUN Academy.

Dům zahraniční spolupráce v rámci svého členství v síti EUN:

 • Realizuje projekty, soutěže a kampaně, které na národní úrovni koordinuje DZS. Projekty podporují zavádění ICT do výuky a jsou do nich zapojeny české základní a střední školy (www.dzs.cz/cz/eun/aktualni-projekty/).
 • Zpracovává za pomoci externích odborníků každoroční studii podávající přehled o oblasti ICT ve vzdělávání v ČR,
  tzv. Insight Country Report (www.dzs.cz/cz/eun/publikace/).
 • Vydává bulletin Škola v síti o ICT ve vzdělávání určený pro školy
  i odbornou veřejnost.
 • Vydává zajímavé překlady evropských studií a publikací.

Novinky

 • 10. 11. 2016 Kurz pro ICT koordinátory škol

  Optimalizace školní sítě, bezpečnost, cloudové služby a další témata přinese masivní otevřený online kurz European Schoolnet Academy.
 • 17. 10. 2016 Týden vědy a techniky

  DZS se letos připojí k Týdnu vědy a techniky. Na 2. listopadu jsme připravili program pro žáky ZŠ/SŠ, ale i učitele.
 • 12. 10. 2016 IT Fitness test 2016

  Postavte se IT výzvě! Otestujte po roce své #eSkills v testu IT Fitness 2016!

Nejbližší událost

Nejsou k dispozici žádné termíny