Učitel/učitelka u krajanů v Chorvatsku, Daruvar a okolí

Věříme, že zahraniční zkušenosti mění svět i společnost k lepšímu. Proto rozvíjíme vzdělávací programy, díky nimž se může zapojit do mezinárodního dění opravdu každý.

Daruvar

pracovní smlouva

CO VÁS ČEKÁ?

 • výuka českého jazyka a literatury (dětí – dospělých) na odborné úrovni u krajanské komunity v Daruvaru  a v okolí
 • seznamování krajanů a zájemců o českou kulturu s reáliemi, historií a současností České republiky
 • propagace Česka, podávání informací o možnostech studia v Česku
 • příprava akcí (kulturních, dramatických, hudebních či jiných) ve spolupráci s krajanskou komunitou a spolky

JAK SI VÁS PŘEDSTAVUJEME?

 • máte ukončené VŠ vzdělání magisterského programu přednostně v oblasti českého jazyka a literatury, nejlépe v kombinaci s cizím jazykem
 • běžně pracujete s MS Office, internetem a máte zkušenosti s výukou online
 • jste spolehliví, pečliví, máte dobré komunikační a organizační schopnosti a vysoké pracovní nasazení
 • zajímáte se o krajanskou problematiku, jste flexibilní a ochotní cestovat

S ČÍM U NÁS ZAZÁŘÍTE?

 • dvouletou praxí ve výuce českého jazyka na ZŠ, SŠ
 • zkušeností s výukou češtiny pro cizince
 • uměleckými aktivitami: hra na hudební nástroj, zpěv, taneční, dramatické či výtvarné činnosti
 • publikační a redakční činností, znalost archivnictví a knihovnické práce
 • znalostí jazyka destinace (chorvatština)  

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?

 • zajímavou práci u krajanských komunit v zahraničí
 • pracovní poměr na dobu určitou
 • 25 dnů dovolené
 • kurzy dalšího vzdělávání
 • finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. přílohy č. 1 (11. platová třída) a nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů
 • náhradu výdajů na dopravu do zahraničí a zpět včetně náhrady výdajů spojených s přepravou osobních věcí, poskytnutí učebních pomůcek a technických prostředků, včetně zapůjčení notebooku, hrazení výdajů spojených se získáním povolení k pobytu, popřípadě pracovního povolení, úhradu výdajů za lékařské prohlídky, testy a očkování, jsou-li zahraniční institucí či Českem požadovány

CO VÁS ČEKÁ NA OSOBNÍM POHOVORU?

 • otázky členů Komise pro krajanské záležitosti složené ze zástupců MŠMT, MZV, DZS a odborníka v oblasti bohemistiky
 • praktický úkol, jehož zadání uchazeč obdrží spolu s pozvánkou k výběrovému řízení cca týden před konáním osobních pohovorů

 

Osobní pohovory se uskuteční dne 28. 3. 2023.

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN NÁSTUPU: 1. 9. 2023.

Zaujali jsme vás? Napište nám!

Vyplněný dotazník, který naleznete na webových stránkách Programu podpory českého kulturního dědictví v záložce Užitečné dokumenty, životopis v českém jazyce (preferovaný formát Europass), motivační dopis, kopii VŠ diplomu a popřípadě další dokumenty, např. jazykový certifikát, certifikáty z relevantních profesních kurzů a doporučení zaměstnavatele zašlete do 1. 3. 2023 na dzs@teamio.eu. Nezapomeňte uvést název pozice a telefonní kontakt.

 

MŠMT a DZS nenesou odpovědnost za případné odvolání zájmu zahraniční strany o vyslání učitele, a to v průběhu tohoto výběrového řízení i v období následujícím.

 

Odpovědí na tento inzerát berete na vědomí, že poskytujete DZS jako správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. Vaše osobní údaje budou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, což je ze strany DZS specifikováno v dokumentech Zásady zpracování osobních údajů a Oznámení pro spolupracující osoby dostupných na webových stránkách DZS (www.dzs.cz).