Učitel/učitelka Evropských škol (francouzština)

Věříme, že zahraniční zkušenosti mění svět i společnost k lepšímu. Proto rozvíjíme vzdělávací programy, díky nimž se může zapojit do mezinárodního dění opravdu každý.

Brusel

pracovní smlouva

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a Českou školní inspekcí výběrové řízení na pozici učitelky/učitele francouzštiny jako prvního cizího jazyka žáků sekundárního cyklu Evropské školy Brusel III.  

Evropské školy zajištují vzdělávání pro děti diplomatických pracovníků a zástupců institucí EU. Vyučující vysílaní z jednotlivých členských států tak vyučují jak předměty v jazyce státu vyslání, tak i v angličtině, francouzštině, případně v dalších jazycích EU. Aktuálně hledáme nového kolegu a kolegyni do školy v Bruselu.  

 

JAKÉ PŘEDMĚTY A KDE MŮŽETE UČIT? 

EŠ Brusel III

Francouzštinu jako první cizí jazyk žáků pro sekundární cyklus (ekvivalent 6.–8. ročník ZŠ a 1.–4. ročník SŠ)

 

JAK SI VÁS PŘEDSTAVUJEME? 

 • splňujete předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka, které stanoví § 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • máte minimálně tříletou odpovídající praxi svýukou v případě zájmu o pozice vyučujících daných předmětů
 • ovládáte francouzský jazyk na úrovni C2 (nutné doložit certifikátem)
 • splňujete další odborné požadavky na konkrétní pozice dle přílohy (viz níže)
 • máte vědomosti o systému Evropských škol: http://www.eursc.eu/ 
 • běžně pracujete s MS Office, máte zkušenosti s platformami pro online výuku a dalšími softwarovými nástroji

 

SČÍM U NÁS ZAZÁŘÍTE? 

 • zkušenosti z mezinárodních vzdělávacích projektů či z mezinárodního prostředí a s výukou cizinců
 • flexibilita, radost čelit výzvám, týmový duch
 • komunikativní znalost dalších jazyků EU

 

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT? 

 • získání zkušeností v jednom z nejkvalitnějších vzdělávacích systémů na světě
 • tvůrčí pedagogickou činnost v mnohojazyčném a multikulturním prostředí
 • spolupráci v mezinárodním týmu
 • další vzdělávání a osobní růst
 • vysoce nadstandardní platové ohodnocení v systému Evropských škol: vyučující sekundárního cyklu mohou očekávat plat minimálně ve výši dvojnásobku průměrného platu učitele v ČR a dále v závislosti na délce praxe, další příplatky: rodinné, na přestěhování atp., podrobněji na https://www.eursc.eu/BasicTexts/2011-04-D-14-en-21.pdf
 • pracovní smlouvu s Domem zahraniční spolupráce na 2 roky s možností opakovaného prodloužení až na 9 let
 • možnost bezplatného vzdělávání vlastních dětí v Evropské škole

 

CO VÁS ČEKÁ NA OSOBNÍM POHOVORU? 

 • otázky členů Komise pro výběr učitelů a vedoucích pracovníků Evropských škol (zástupců MŠMT, ČŠI, DZS a případně dalších odborníků na danou problematiku z prostředí Evropských škol)
 • praktický úkol, jehož zadání obdržíte před konáním osobních pohovorů
 • část pohovoru bude probíhat v cizím jazyce

  

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: 1. září 2024 

Podrobnější informace k uvedené pozici naleznete zde: https://www.msmt.cz/uploads/Priloha_pozadavky_na_vypsanou_pozici_ucitele_FJ_ES_2024.pdf  

Pošlete nám tyto materiály do 6. června 2024 písemně nebo elektronicky. 

 • motivační dopis v českém a francouzském jazyce
 • strukturovaný životopis v českém a francouzském jazyce
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • kopie dokladů o jazykových zkouškách
 • kopie dokladů o dalším profesním vzdělávání

Adresa pro písemné doručení: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

odbor mezinárodních vztahů Evropské unie – k rukám Mgr. Michala Kohouta 

Karmelitská 529/5  

118 12 Praha 1 

Zaslané dokumenty MŠMT nevrací. Kontakt pro dotazy Mgr. Michal Kohout, tel.: +420 234812105. Od uchazečů/uchazeček pozvaných na ústní pohovor budeme dále požadovat výpis z rejstříku trestů nebo potvrzení o podání žádosti o výpis a prohlášení o bezúhonnosti, ne starší 3 měsíců.  

 

Kontakt pro elektronickou formu zaslání žádosti s naskenovanými doklady: michal.kohout@msmt.cz a adela.linhartova@msmt.cz

Vpřípadě zaslání žádosti elektronickou formou je rozhodující datum a čas doručení e-mailu. Originály nebo ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání lze doložit před konáním pohovoru.         

 

Žádost je možné podat datovou schránkou: ID datové schránky je vidaawt. 

 

Pohovory proběhnou 10. června 2024 v Praze na MŠMT (případně mohou být provedeny online).

Zaujali jsme vás? Napište nám!

Osobní údaje zpracovávané v souvislosti svýběrovým řízením jsou zpracovávány vrámci výkonu veřejné moci vsouladu sobecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to po dobu realizace výběrového řízení. Další informace o zpracování osobních údajů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jsou zveřejněny na http://www.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ministerstvem. 

Příjemcem osobních údajů těch uchazečů, kteří uspějí ve výběrovém řízení, je Dům zahraniční spolupráce. 

Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč potvrzuje, že údaje uvedené vzaslaném životopise jsou pravdivé a přesné.