Učitelky / Učitelé u krajanů v USA, Chicago

Zajišťujeme pestrou škálu aktivit v oblasti mezinárodního vzdělávání pro instituce, organizace, firmy i jednotlivce. Přispíváme ke vzdělávání učitelů, pracovníků s mládeží a dospělými. Studentům, žákům a mladým lidem nabízíme příležitost získat zkušenosti v zahraničí.

Chicago

Pracovní poměr

CO BUDETE DĚLAT?

 • vyučovat český jazyk a literaturu (děti – dospělé) na odborné úrovni u krajanské komunity v Chicagu (s výjezdy do míst soustředění českých krajanů v USA);
 • seznamovat krajany a zájemce o českou kulturu s reáliemi, historií a současností České republiky;
 • propagovat ČR, podávat informace o možnostech studia v ČR;
 • připravovat akce (kulturní, dramatické, hudební či jiné) ve spolupráci s krajanskou komunitou a spolky.

JAK SI VÁS PŘEDSTAVUJEME?

 • máte ukončené VŠ vzdělání magisterského programu přednostně v oblasti českého jazyka a literatury, nejlépe v kombinaci s cizím jazykem;
 • dobře ovládáte anglický jazyk (není-li příslušný jazyk jako aprobační předmět součástí Vašeho vysokoškolského studia, musí být jeho znalost doložena vysvědčením či jiným dokladem prokazujícím znalost angličtiny, nejlépe na úrovni B2/C1);
 • při Vaší práci běžně používáte PC (umíte pracovat s MS Office, internetem);
 • jste spolehliví, pečliví, máte dobré komunikační a organizační schopnosti a vysoké pracovní nasazení, zajímáte se o krajanskou problematiku, jste flexibilní a ochotní cestovat.

CO JE VAŠÍ VÝHODOU?

 • dvouletá praxe ve výuce českého jazyka na ZŠ, SŠ;
 • zkušenosti s výukou češtiny pro cizince;
 • umělecké aktivity: hra na hudební nástroj, zpěv, taneční, dramatické či výtvarné činnosti; publikační a redakční činnost, znalost archivnictví a knihovnické práce.

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?

 • zajímavou práci u krajanských komunit v zahraničí - Chicago, USA 
 • pracovní poměr na dobu určitou;
 • 25 dnů dovolené;
 • kurzy dalšího vzdělávání;
 • finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. přílohy č. 1 (11. platová třída) a nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů;
 • náhradu výdajů na dopravu do zahraničí a zpět včetně náhrady výdajů spojených s přepravou osobních věcí, poskytnutí učebních pomůcek a technických prostředků, včetně zapůjčení notebooku, hrazení výdajů spojených se získáním povolení k pobytu, popřípadě pracovního povolení, úhradu výdajů za lékařské prohlídky, testy a očkování, jsou-li zahraniční institucí či ČR požadovány;

CO VÁS ČEKÁ NA OSOBNÍM POHOVORU?

Součástí osobního pohovoru je praktický úkol, jehož zadání uchazeč obdrží spolu s pozvánkou k výběrovému řízení cca týden před konáním osobních pohovorů.

Termín a forma osobních pohovorů budou upřesněny.

Zaujali jsme vás? Napište nám!

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN NÁSTUPU: 1. 9. 2022.

Vyplněný dotazník, který naleznete na webových stránkách Programu podpory českého kulturního dědictví v záložce Užitečné dokumenty, životopis v českém jazyce (preferovaný formát Europass), motivační dopis, kopii VŠ diplomu a další dokumenty, např. jazykový certifikát, certifikáty z relevantních profesních kurzů a doporučení zaměstnavatele zašlete do 28. 2. 2022 na dzs@teamio.eu. Nezapomeňte uvést název pozice a telefonní kontakt.

 

Odpovědí na tento inzerát berete na vědomí, že poskytujete DZS jako správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. Vaše osobní údaje budou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, což je ze strany DZS specifikováno v dokumentech Zásady zpracování osobních údajů a Oznámení pro spolupracující osoby dostupných na webových stránkách DZS (www.dzs.cz).