Odborný konzultant České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (juniorní pozice)

Jsme česká národní agentura pro mezinárodní vzdělávání a výzkum. Podporujeme zapojení českých institucí do mezinárodních programů.  Poskytujeme informace, data, know-how a inspiraci v oblasti mezinárodní spolupráce a realizace mezinárodních projektů. Reprezentujeme a propagujeme české školství, výzkum a vývoj v zahraničí.

  Brusel

  HPP

  CO VÁS U NÁS ČEKÁ A NEMINE?

  • realizace činností České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) s možností zaměřovat se na vzdělávací nebo výzkumný segment
  • aktivní získávání informací o tvorbě a dění ve výzkumné či vzdělávací politice EU v Bruselu
  • zajištění pravidelného a včasného přenosu informací k cílovým skupinám v ČR
  • rozvoj a udržování sítě strategických kontaktů a partnerství s institucemi působícími v Bruselu
  • organizační a logistická podpora orgánů státní správy a výzkumných subjektů při výkonu agendy v Bruselu
  • aktivní spolupráce s centrálními orgány státní správy ČR, vzdělávacími a výzkumnými institucemi v ČR, českými subjekty zastoupenými v Bruselu a dalšími relevantními aktéry (instituce EU, partnerské styčné kanceláře, mezinárodní asociace a platformy)
  • zvyšování odborných kapacit českých pracovníků ve výzkumu prostřednictvím stáží a školení
  • pořádání odborných školení a webinářů za účelem zvyšování odborných kapacit českých vzdělávacích institucí v oblasti mezinárodního vzdělávání
  • organizace informačních a propagačních akcí v Bruselu
  • cílený marketing a propagace českých výzkumných/vzdělávacích kapacit
  • šíření výsledků účasti českých institucí v evropských vzdělávacích a výzkumných programech
  • spolupráce na rozvoji a propagaci portfolia služeb a aktivit CZELO, pravidelný monitoring a evaluace realizovaných aktivit

   

  JAK SI VÁS PŘEDSTAVUJEME?

  • máte ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni
  • orientujete se v problematice mezinárodní spolupráce ve výzkumu a/nebo v problematice mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
  • ovládáte angličtinu minimálně na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR)
  • jste ochotní se začít aktivně učit francouzský jazyk
  • aktivně používáte nástroje Microsoft Office 365
  • máte znalost sociálních sítí a schopnost s nimi pracovat (Facebook, Twitter, LinkedIn)
  • máte výborné komunikační, organizační a prezentační dovednosti
  • k práci přistupujete systematicky, zodpovědně a důsledně, orientujete se na výkon a jste odolní vůči stresu

   

  S ČÍM U NÁS ZAZÁŘÍTE?

  • máte pracovní zkušenosti z oblasti mezinárodní spolupráce ve výzkumu (realizace EU projektů FP9 a další) a/nebo ve vzdělávání (realizace projektů Erasmus+ a další)  
  • ovládáte francouzštinu alespoň na úrovni B1 a angličtinu na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR)
   • znáte prostředí a potřeby českých vzdělávacích a výzkumných institucí v oblasti mezinárodní spolupráce
   • máte vysoké pracovní nasazení, pozitivní a proklientský přístup
   • jste pečlivá/ý, domýšlíte a dotahujete věci do konce
   • jste samostatný/á, umíte určovat priority a efektivně organizovat práci, rád/a pracujete v týmu
   • máte pracovní zkušenost v mezinárodním prostředí
   • máte chuť učit se novým věcem pro vlastní osobní rozvoj

   

  CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?

  • zázemí moderní státní organizace, člena sítě národních agentur zajišťujících mezinárodní spolupráci ve vzdělávání a výzkumu
  • zajímavou a pestrou práci, která má smysl a kde můžete zúročit své zkušenosti a dovednosti
  • platovou třídu 12 dle NV 341/2017 Sb. přílohy č.1, osobní ohodnocení a odměny
  • měsíční náhrady zvýšených životních nákladů v zahraničí dle Nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí
  • příjemné pracoviště v centru Bruselu
  • hrazení zpáteční letenky Brusel-Praha (max. 5x ročně)
  • pružnou pracovní dobu; možnost práce z domova (Brusel)
  • IT vybavení pro flexibilní práci (notebook, mobil)
  • osobní a profesní rozvoj (vzdělávací a rozvojové aktivity, odborná/jazyková školení, teambuilding)
  • účast na akcích pro zaměstnance DZS
  • 25 dnů dovolené ročně
  • 5 sick days ročně
  • termín nástupu ihned/leden 2022

  Zaujali jsme vás? Napište nám!

  ZAUJALI JSME VÁS? Zašlete nám Váš životopis a motivační dopis v českém a anglickém jazyce do 21.10.2021 na dzs@teamio.eu.

  NEZAPOMEŇTE UVÉST: název pozice a telefonní kontakt.

  Odpovědí na tento inzerát berete na vědomí, že poskytujete DZS jako správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. Vaše osobní údaje budou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, což je ze strany DZS specifikováno v dokumentech Zásady zpracování osobních údajů a Oznámení pro spolupracující osoby dostupných na webových stránkách DZS (www.dzs.cz).