Odborný konzultant České styčné kanceláře pro vzdělávání v Bruselu (juniorní pozice)

Jsme česká národní agentura pro mezinárodní vzdělávání a výzkum. Podporujeme zapojení českých institucí do mezinárodních programů.  Poskytujeme informace, data, know-how a inspiraci v oblasti mezinárodní spolupráce a realizace mezinárodních projektů. Reprezentujeme a propagujeme české školství, výzkum a vývoj v zahraničí.

Brusel

Pracovní poměr

CO VÁS U NÁS ČEKÁ A NEMINE?

 • realizace činností České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) s možností zaměřovat se na vzdělávací segment
 • aktivní získávání informací o tvorbě a dění ve vzdělávací politice EU v Bruselu
 • zajištění pravidelného a včasného přenosu informací k cílovým skupinám v ČR
 • rozvoj a udržování sítě strategických kontaktů a partnerství s institucemi působícími v Bruselu
 • organizační a logistická podpora orgánů státní správy a vzdělávacích subjektů při výkonu agendy v Bruselu
 • aktivní spolupráce s centrálními orgány státní správy ČR, vzdělávacími a výzkumnými institucemi v ČR, českými subjekty zastoupenými v Bruselu a dalšími relevantními aktéry (instituce EU, partnerské styčné kanceláře, mezinárodní asociace a platformy)
 • pořádání odborných školení a webinářů za účelem zvyšování odborných kapacit českých vzdělávacích institucí v oblasti mezinárodního vzdělávání
 • organizace informačních a propagačních akcí v Bruselu
 • cílený marketing a propagace českých výzkumných/vzdělávacích kapacit
 • šíření výsledků účasti českých institucí v evropských vzdělávacích a výzkumných programech
 • spolupráce na rozvoji a propagaci portfolia služeb a aktivit CZELO, pravidelný monitoring a evaluace realizovaných aktivit

JAK SI VÁS PŘEDSTAVUJEME?​​​​

 • máte ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni
 • orientujete se v problematice mezinárodní spolupráce a v problematice mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
 • ovládáte angličtinu minimálně na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR)
 • jste ochotní se začít aktivně učit francouzský jazyk
 • aktivně používáte nástroje Microsoft Office 365
 • máte znalost sociálních sítí a schopnost s nimi pracovat (Facebook, Twitter, LinkedIn)
 • máte výborné komunikační, organizační a prezentační dovednosti
 • k práci přistupujete systematicky, zodpovědně a důsledně, orientujete se na výkon a jste odolní vůči stresu

S ČÍM U NÁS ZAZÁŘÍTE?

 • máte pracovní zkušenosti z oblasti mezinárodní spolupráce ve vzdělávání (realizace projektů Erasmus+ a další)  
 • ovládáte francouzštinu alespoň na úrovni B1 a angličtinu na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR)
 • znáte prostředí a potřeby českých vzdělávacích a výzkumných institucí v oblasti mezinárodní spolupráce
 • máte vysoké pracovní nasazení, pozitivní a proklientský přístup
 • jste pečlivá/ý, domýšlíte a dotahujete věci do konce
 • jste samostatný/á, umíte určovat priority a efektivně organizovat práci, rád/a pracujete v týmu
 • máte pracovní zkušenost v mezinárodním prostředí
 • máte chuť učit se novým věcem pro vlastní osobní rozvoj

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?

 • zázemí moderní státní organizace, člena sítě národních agentur zajišťujících mezinárodní spolupráci ve vzdělávání a výzkumu
 • zajímavou a pestrou práci, která má smysl a kde můžete zúročit své zkušenosti a dovednosti
 • platovou třídu 12 dle NV 341/2017 Sb. přílohy č.1, osobní ohodnocení a odměny
 • měsíční náhrady zvýšených životních nákladů v zahraničí dle Nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí
 • příjemné pracoviště v centru Bruselu
 • hrazení zpáteční letenky Brusel-Praha (max. 5x ročně)
 • pružnou pracovní dobu; možnost práce z domova (Brusel)
 • IT vybavení pro flexibilní práci (notebook, mobil)
 • osobní a profesní rozvoj (vzdělávací a rozvojové aktivity, odborná/jazyková školení, teambuilding)
 • účast na akcích pro zaměstnance DZS
 • 25 dnů dovolené ročně
 • 5 sick days ročně

TERMÍN NÁSTUPU: 1.1.2024, případně dle dohody

Zaujali jsme vás? Napište nám!

Zašlete nám Váš životopis a motivační dopis v českém a anglickém jazyce do 30.9.2023 na dzs@teamio.eu.

NEZAPOMEŇTE UVÉST: název pozice a telefonní kontakt.

 

Odpovědí na tento inzerát berete na vědomí, že poskytujete DZS jako správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. Vaše osobní údaje budou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), což je ze strany DZS specifikováno v dokumentech Zásady zpracování osobních údajů a Oznámení pro spolupracující osoby dostupných na webových stránkách DZS (www.dzs.cz).