The Student World - Autumn Fairs 2021 (virtual)

Tým naší iniciativy Study in the Czech Republic bude prezentovat možnosti studia na českých vysokých školách na dvou podzimních virtuálních veletrzích The Student World:

  • 13. října 2021 - Turkey, Russia & Central Asia Virtual Fair   
  • 23. listopadu 2021 - Latin Amerika Virtual Fair 

Kontaktní osoba: Klára Tonková (klara.tonkova@dzs.cz)