Konference Eurydice o učitelské profesi v Evropě

Eurydice

3. června, v 11:30 pořádá Eurydice konferenci věnovanou své poslední tematické studii Teachers in Europe: Careers, Development and Wellbeing. Tato událost, kterou bude moderovat Sophie Beernaerts, vedoucí oddělení Erasmus +, EU Solidarity Corps - EACEA.A, se zaměří na přístupy k učitelské profesi napříč Evropou a představí hlavní zjištění studie. Následovat bude diskuse o aspektech vzdělávací politiky, které ovlivňují kariéru, rozvoj a spokojenost učitelů. Neváhejte nás sledovat prostřednictvím webového streamu.