Erasmus+ Vysokoškolské vzdělávání - pracovníci vyjíždějící z ČR

15. 09. 2021

Mobility KA103, výzvy 2014-2020, aktualizace: září 2021

 

Obsah

  • Tabulka 1: Porovnání počtu vyjíždějících pracovníků dle přijímající země za výzvy 2014-2020.
  • Tabulka 2: Porovnání počtu vyjíždějících pracovníků dle pohlaví a typu aktivity za výzvy 2014-2020.
  • Tabulka 3: Porovnání počtu vyjíždějících pracovníků dle hlavního dorozumívacího jazyka za výzvy 2014-2020.
  • Tabulka 4: Porovnání počtu vyjíždějících pracovníků dle vysílající instituce za výzvy 2014-2020.
  • Tabulka 5: Průměr a medián trvání mobilit dle typu aktivity za výzvy 2014-2020.