Erasmus+ Vysokoškolské vzdělávání - pracovníci vyjíždějící z ČR

25. 02. 2021

Mobility KA103, výzvy 2014-2019, aktualizace: listopad 2020

 

Obsah

  • Tabulka 1: Porovnání počtu vyjíždějících pracovníků dle přijímající země za výzvy 2014-2019.
  • Tabulka 2: Porovnání počtu vyjíždějících pracovníků dle pohlaví a typu aktivity za výzvy 2014-2019       
  • Tabulka 3: Porovnání počtu vyjíždějících pracovníků dle hlavního dorozumívacího jazyka za výzvy 2014-2019.
  • Tabulka 4: Průměr a medián trvání mobilit dle typu aktivity za výzvy 2014-2019