Erasmus+ Vysokoškolské vzdělávání - pracovníci přijíždějící do ČR

25. 02. 2021

Mobility KA103, výzvy 2014-2019, aktualizace: listopad 2020

 

Obsah

  • Tabulka 1: Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle vysílající země za výzvy 2014-2019.
  • Tabulka 2: Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle pohlaví a typu aktivity za výzvy 2014-2019      
  • Tabulka 3: Porovnání počtu přijíždějících pracovníků dle hlavního dorozumívacího jazyka za výzvy 2014-2019.
  • Tabulka 4: Průměr a medián trvání mobilit dle typu aktivity za výzvy 2014-2019