Erasmus+: Mládež - čeští účastníci aktivit v ČR

11. 11. 2020

Mobility KA105, výzvy 2014-2019, aktualizace: listopad 2020

 

Obsah

  • Tabulka 1: Porovnání počtu českých účastníků aktivit pro mládež v ČR dle pohlaví za výzvy 2014-2019.
  • Tabulka 2: Porovnání počtu českých účastníků aktivit pro mládež v ČR dle kraje přijímající instituce za výzvy 2014-2019.         
  • Tabulka 3: Porovnání průměru a mediánu počtu dní mobilit českých účastníků aktivit pro mládež v ČR za výzvy 2014-2019.