Erasmus+: Mládež - čeští účastníci aktivit v ČR

21. 12. 2021

Mobility KA105, výzvy 2014-2020, aktualizace: prosinec 2021

 

Obsah

  • Tabulka 1: Porovnání počtu českých účastníků aktivit pro mládež v ČR dle pohlaví za výzvy 2014-2020.
  • Tabulka 2: Porovnání počtu českých účastníků aktivit pro mládež v ČR dle kraje přijímající instituce za výzvy 2014-2020.
  • Tabulka 3: Porovnání počtu českých účastníků aktivit pro mládež v ČR dle přijímající instituce za výzvy 2014-2020.
  • Tabulka 4: Porovnání průměru a mediánu počtu dní mobilit českých účastníků aktivit pro mládež v ČR za výzvy 2014-2020.