Dům zahraniční spolupráce zve na Setkání ředitelů odborných škol, které se uskuteční dne 22. září 2023vPraze vhotelu Grand…

Přečtěte si novou analýzu výsledků výzvy 2022. České instituce uspěly se čtyřmi projekty.

Na mezinárodním semináři, který se konal v Praze, se účastníci dozvěděli více o inkluzi a integraci v rámci projektů Erasmus+.

Seriál Jeden den… o životě studentů a stážistů v zahraničí. Pokračování speciálu o stážích v Českých centrech.

Ministři zodpovědní za agendu mládeže přijali závěry Rady podporující roli mládeže v tvorbě environmentálních politik.

Lidé ve věku 18 let mohou letos znovu vyjet na až třicetidenní cestu vlakem po zemích Evropy.

Podělte se o své zážitky a zkušenosti ze zahraničních výjezdů a mezinárodních projektů.

Projekt Střední průmyslové školy Hranice umožnil žákům všech oborů absolvovat odbornou praxi u zahraničních partnerů.