Víte o někom, kdo se zajímá o studium v České republice? Možná mu naše rozhovory a návštěvy kampusů pomohou v rozhodování.

Sdílení příběhů a osobních zkušeností motivuje již dva roky nováčky k zapojení do programů mezinárodního vzdělávání.

Českou republiku představujeme zahraničním studentům jako chytrou volbu pro vysokoškolské studium.

Naše vzdělávací webináře v loňském roce přilákaly téměř 300 účastníků z českých vysokých škol.

Program Barrande zaměřený na podporu výměn doktorandů z České republiky a Francie vyhlásil letos na podzim třetí výzvu.

Školení Umění sebeprezentace při práci s mládeží se uskuteční 5. 12. v Brně.

Webinář poradí zástupcům českých vysokých škol, jak vytvořit příjemné prostředí a služby pro zahraniční studenty a zaměstnance

Budeme zjišťovat, jak zahraniční absolventy ovlivnilo vysokoškolské studium v České republice.