Dne 27. července 2021 zveřejnila Evropská komise výsledky výzvy Inovačního fondu zaměřené na dekarbonizaci ekonomiky…

Dne 22. července 2021 zařadila Evropská komise do užšího výběru 11 projektů zaměřených na boj proti koronaviru a jeho variantám…

Dne 23. července 2021 přijala Evropská komise rozšíření oblasti působnosti obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER), které…

Evropská rada pro inovace (EIC) vypsala výběrová řízení na pozice projektových manažerů. Evropská komise má v plánu přijmout až…

Dne 26. července 2021 zveřejnila Evropská komise první částečný návrh anotované modelové grantové dohody. Text obsahuje…

Dne 16. července 2021 byl Evropskou komisí přijat Návrh doporučení Rady “Paktu pro výzkum a inovace v Evropě”, jehož cílem je…

Evropský inovační a technologický institut (EIT) vybral nejlepší projekty rozvoje inovačních kapacit vysokoškolského vzdělávání.

Nejnovější díl podcastu Projektor se věnuje projektu Česko-norská memorabilia, který vznik s podporou Fondů EHP.

Dne 14. července 2021 zveřejnila Evropská rada pro výzkum (ERC) svůj pracovní program na rok 2022 s celkovým rozpočtem více než 2…

Dne 6. července 2021 zveřejnil Evropský inovační a technologický institut (EIT) hodnotící kritéria výzev spadajících do nového…