Informuje o inkluzivních a podpůrných službách pro zahraniční studenty

Erasmus+ Sport podpoří místní projekty. Chce zvýšit povědomí o roli sportu v sociální inkluzi, rovnoprávnosti a životním stylu.

Akce Jean Monnet se zaměřují na podporu šíření znalostí o evropské integraci a EU.