Učitel/učitelka primárního cyklu v české sekci Evropské školy Brusel III

Brusel

HPP

Požadavky na pozici učitele/učitelky primárního cyklu v české sekci

 • předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb.
 • odborná kvalifikace pro učitele prvního stupně základní školy podle § 7 zákona č. 563/2004 Sb., odst. 1 (učitel 1. stupně základní školy) se specializací pro oblast speciální pedagogiky
 • znalost anglického nebo francouzského jazyka nejméně na úrovni B2 (znalost obou jazyků výhodou)
 • nejméně čtyřletá pedagogická praxe učitele prvního stupně základní školy v ČR
 • vědomosti o systému Evropských škol (http://www.eursc.eu/)
 • odborná kvalifikace pro učitele prvního stupně základní školy podle § 7 zákona č. 563/2004 Sb., odst. 2 (učitel prvního stupně základní školy, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími), případně další vzdělávání v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami výhodou
 • specializace, další vzdělávání a praxe v oblasti logopedie výhodou
 • odborná kvalifikace pro učitele mateřské školy výhodou
 • zkušenosti z mezinárodních vzdělávacích projektů či z mezinárodního prostředí výhodou

 

 

Náplň práce:

výuka žáků v primárním cyklu české sekce Evropské školy Brusel III a vzdělávací podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v primárním cyklu české sekce

 

V případě zájmu je nutné doložit:

 • průvodní dopis, v němž bude specifikována motivace k získání místa učitele/učitelky Evropské školy (v českém a anglickém/francouzském jazyce)
 • strukturovaný životopis v českém a anglickém/francouzském jazyce
 • doklady:
  • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • kopie dokladů o jazykových zkouškách, pokud jimi uchazeč disponuje
  • kopie dokladů o dalším profesním vzdělávání

Zaslané dokumenty MŠMT nevrací.

Od uchazečů/uchazeček pozvaných na ústní pohovor budeme dále požadovat výpis z rejstříku trestů nebo potvrzení o podání žádosti o výpis a prohlášení o bezúhonnosti.

 

Plánovaný nástup: 1. září 2021 (kontrakt na 2 roky až 9 let). Českým zaměstnavatelem je Dům zahraniční spolupráce (DZS).

 

Zaujali jsme vás? Napište nám!

Průvodní dopis se strukturovaným životopisem a ostatními doklady prosím zasílejte do 26. března 2021

na poštovní adresu:

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

odbor Evropské unie – k rukám Mgr. Kohouta

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

 

Tel: 234 812 105

E-mail: michal.kohout@msmt.cz

 

Žádost je možné zaslat také elektronickou formou s naskenovanými doklady, přičemž originály nebo ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání je možno doložit před konáním pohovoru. Email pro zasílání žádostí elektronickou formou je michal.kohout@msmt.cz. V případě zaslání žádosti elektronickou formou je rozhodující datum a čas doručení emailu.

 

Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s výběrovým řízením jsou zpracovávány v rámci výkonu veřejné moci v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679, a to po dobu realizace výběrového řízení. Další informace o zpracování osobních údajů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jsou zveřejněny na http://www.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ministerstvem.

Příjemcem osobních údajů těch uchazečů, kteří uspějí ve výběrovém řízení, je Dům zahraniční spolupráce.

 

Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč potvrzuje, že údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné.