Regionální konzultant programu Erasmus+ a Evropský sbor solidarity

Cíle této výzvy je sestavit tým regionálních konzultantů programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity, kteří budou v programovém období 2021-2027 působit v krajích České republiky. Oba programy jsou určeny na podporu vzdělávání mládeže. Konzultanti budou šířit povědomí o obou programech na regionální úrovni  a poskytovat informace organizacím i jednotlivcům zajímajícím se o možnosti získání finanční podpory a o zapojení se do programů.

Česká republika

DPP

CO VÁS U NÁS ČEKÁ?

Kreativní práce založená na kvalitní komunikaci s různými cílovými skupinami v jednom z krajů ČR. Vaše hlavní pracovní úkoly budou:

 • propagování programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity na regionální úrovni (včetně správy sociálních sítí či vystupování v regionálních médiích);
 • aktivně vyhledávat a oslovovat organizace/účastníky pro potenciální zapojení do programu Erasmus+ a Evropský sbor solidarity a představovat možnosti, které z nich plynou (např. formou prezentací);
 • poskytování informací žadatelům (individuálně i skupinově);
 • síťování a podpora navázání spolupráce mezi organizacemi zapojenými do programu Erasmus+ nebo Evropský sbor solidarity s organizacemi, které se dosud nezapojily (např. formou organizování networkingových akcí);
 • síťování podpořených organizací a dalších aktérů v kraji (např. organizováním a účastí na pracovních setkáních);
 • spolupráce s dalšími RK i Eurodesk partnery v krajích (např. výměna zkušeností, společná školení);
 • dle zadání DZS získávání potřebných dat z terénu.

Jednotlivé činnosti jsou v různých obdobích roku v různých intenzitách v souladu s uzávěrkami programu Erasmus+ i Evropský sbor solidarity.

JAK SI VÁS PŘEDSTAVUJEME

 • Je vám alespoň 18 let a dosáhli jste min. středoškolského vzdělání;
 • máte přehled o evropských programech a trendech v oblasti mezinárodního vzdělávání;
 • máte přehled o situaci neziskového sektoru a sektoru vzdělávání mládeže v kraji;
 • vaše komunikační a prezentační dovednosti jsou na výborné úrovni;
 • práce na PC (MS Office, emailové klienty) je pro vás hračka;
 • jste ochotni komunikovat s různými cílovými skupinami i s médii (na základě zadání od DZS);
 • ovládáte angličtinu minimálně na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky CEFR;
 • aktivně působíte v některém z krajů ČR;
 • samostatnost, zodpovědnost a dodržování termínů jsou vašimi silnými stránkami.

Prosím, vezměte v úvahu, že z důvodu prevence případů střetu zájmů není možné, aby vybraný kandidát byl po dobu výkonu práce RK statutárním zástupcem, nebo členem statutárního orgánu organizace žádající podporu z jakékoli části programu E+ či z programu Evropský sbor solidarity. Výkon činnosti regionálního konzultanta není slučitelný s přímou účastí v jakémkoli projektu financovaném z programu Erasmus+ či Evropský sbor solidarity.

S ČÍM U NÁS VYNIKNETE

 • Máte praxi v oblasti práce s mládeží a neformálního vzdělávání;
 • aktivně jste se podílel/a na realizaci projektů z programu Erasmus+ nebo Evropský sbor solidarity;
 • projektový management pro vás není neznámé téma;
 • účastnil/a jste se mládežnických výměn, výměn pracovníků s mládeží, dobrovolnických pobytů nebo jste se podílel/a na realizaci solidárních projektů;
 • máte dobré kontakty s organizacemi poskytujícími vzdělávání mladým lidem v daném regionu;
 • zadaný úkol berete jako výzvu a kreativně přistupujete k jeho plnění;
 • na sociálních sítích jste jako doma a umíte tvořit v základních grafických programech.

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?

 • Zázemí moderní státní organizace zapojené do mezinárodní sítě národních agentur Evropské komise;
 • zajímavou práci, která má smysl;
 • dohodu o provedení práce; 
 • ohodnocení 300 Kč/hod;
 • školení v oblasti pravidel programu Erasmus+ a Evropský sbor solidarity;
 • možnost školení v oblasti neformálního vzdělávání mládeže;
 • předpokládaný rozsah činnosti cca 25 hod./měsíc, případně lze upravit dohodou;
 • promo materiály a promo předměty pro distribuci v regionu;
 • metodické vedení a setkávání s gestory aktivit z řad pracovníků DZS;
 • pravidelný kontakt a výměnu zkušeností s celou sítí regionálních konzultantů;
 • vstřícnou komunikaci a otevřenost.

Zaujali jsme vás? Napište nám!

POKUD VÁS TATO NABÍDKA SPOLUPRÁCE ZAUJALA:

1) Sestavte Váš životopis zaměřený na práci s mládeží a přidejte alespoň jednu referenční osobu;

2) Napište motivační dopis v rozsahu max. 1 normostrana obsahující popis Vašeho napojení na organizace poskytující vzdělávání mládeži v kraji, kde máte zájem působit, a Vaše vyjádření, že nejste ve střetu zájmů (prosím, vezměte v úvahu, že střet zájmů je vylučujícím kritériem tohoto výběrového řízení).
 

Vše zašlete e-mailem na dzs@teamio.eu nejpozději do 28. 1. 2021. V prvním týdnu měsíce února se vybraným uchazečům ozveme a pozveme je k pohovoru. 

Pro doplňující informace k tomuto výběrovému řízení můžete kontaktovat Martinu Horváthovu na e-mailu: martina.horvathova@dzs.cz.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odpovědí na tento inzerát berete na vědomí, že poskytujete DZS jako správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. Vaše osobní údaje budou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, což je ze strany DZS specifikováno v dokumentech Zásady zpracování osobních údajů a Oznámení o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání dostupných na webových stránkách DZS (www.dzs.cz).