Hodnotitel/Hodnotitelka projektů

Cílem této výzvy je posílit skupinu expertů o nové odborníky, kteří se budou v roce 2021 podílet na hodnocení žádostí a zpráv podaných v rámci programů Erasmus+, Evropského sboru solidarity a programu Vzdělávání financovaného z Fondů EHP. Tyto programy jsou určeny pro všechny, kteří realizují mezinárodní spolupráci v oblasti formálního a neformálního vzdělávání, práce s mládeží a dobrovolnictví.

Praha

DPP

CO VÁS U NÁS ČEKÁ?

 • Budete mít možnost hodnotit žádosti o akreditaci, projektové žádosti a závěrečné zprávy;
 • seznámíte se s pravidly daného programu a budete komunikovat s jeho konzultanty;
 • budete pracovat v elektronickém nástroji, který je pro daný program určen;
 • budete zpracovávat písemná a bodová hodnocení a zodpovídat za ně;
 • čeká Vás vyřizování případných námitek podaných ze strany žadatelů k Vašemu hodnocení;
 • v případě potřeby budete komunikovat s auditory a kontrolními orgány;
 • budete poskytovat odbornou podporu v oblasti hodnocení projektových žádostí a zpráv konzultantům DZS (kvalita žádostí, fungování elektronických systémů apod.);
 • budete spolupracovat s dalšími externími hodnotiteli;
 • budete mít možnost hodnotit pro jeden ze tří programů, které DZS administruje (Erasmus+, Evropský sbor solidarity, program Vzdělávání Fondů EHP);
 • v případě hodnocení v programu Erasmus+ budete mít možnost podle svého odborného zaměření hodnotit žádosti pro jeden z pěti sektorů: školní vzdělávání, odborné vzdělávání, vysokoškolské vzdělávání, vzdělávání dospělých, nebo mládeže.

JAK SI VÁS PŘEDSTAVUJEME?

 • Máte vysokoškolské vzdělání;
 • máte přehled o evropských programech a trendech v oblasti mezinárodního vzdělávání;
 • máte zkušenosti z oblasti formálního či neformálního vzdělávání, znáte národní a evropské strategie v oblasti vzdělávání;
 • znáte cílovou skupinu programu, v rámci kterého budete žádosti hodnotit;
 • práce na PC (MS Word, MS Outlook, MS Excel, MS PowerPoint) je pro vás hračka;
 • ovládáte angličtinu minimálně na úrovni B1-C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky CEFR (úroveň angličtiny se liší podle specifických požadavků jednotlivých programů / sektorů);
 • máte výborné komunikační dovednosti a pro-klientský přístup;
 • jste zodpovědný/á a samostatný/á;
 • dodržujete termíny;
 • nejste ve střetu zájmů v souvislosti s osobami či organizacemi/institucemi, které předkládají žádost či realizují projekt v rámci programů Erasmus+ ve Výzvě 2021 / Evropský sbor solidarity / Vzdělávání Fondů EHP, ani pro DZS nevykonáváte jinou činnost;
 • zúčastníte se povinných školení pro hodnotitele a úspěšně zvládnete ověření Vašich znalostí programu.

S ČÍM U NÁS VYNIKNETE?

 • Máte zkušenosti s hodnocením projektových žádostí;
 • máte praxi v oblasti realizace mezinárodních projektů;
 • disponujete výbornou znalostí českého jazyka;
 • ovládáte i další cizí jazyky;
 • jste časově flexibilní.

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?

 • Zázemí moderní státní organizace zapojené do mezinárodní sítě národních agentur Evropské komise;
 • zajímavou práci, která má smysl;
 • rámcovou smlouvu nebo dohodu o provedení práce;
 • ohodnocení 400 Kč/hod.;
 • školení v oblasti pravidel programu, pro který budete hodnotit;
 • možnost vykonávat hodnocení z domova;
 • vstřícnou komunikaci a otevřenost;
 • možnost domluvy o počtu hodnocených žádostí v závislosti na Vašich dalších aktivitách.

Váš zájem prosím potvrďte e-mailem na dzs@teamio.eu nejpozději do 31. 10. 2020. Na začátku listopadu Vám pak zašleme podrobnější informace.

Zaujali jsme vás? Napište nám!