Učitel/učitelka u krajanů v Argentině

Pojďte k nám pracovat jako učitel/učitelka u krajanské komunity v Buenos Aires.

  Bueonos Aires

  HPP

  Co budete dělat?

  • vyučovat český jazyk a literaturu (děti – dospělé) na odborné úrovni u krajanské komunity v Buenos Aires (Santa Fé, Rosario);
  • seznamovat krajany a zájemce o českou kulturu s reáliemi, historií a současností České republiky;
  • propagovat ČR, podávat informace o možnostech studia v ČR;
  • připravovat akce (kulturní, dramatické, hudební či jiné) ve spolupráci s krajanskou komunitou a spolky;

  Jak si Vás představujeme?

  • máte ukončené VŠ vzdělání magisterského programu přednostně v oblasti českého jazyka a literatury, nejlépe v kombinaci s cizím jazykem;
  • dobře ovládáte španělský jazyk (není-li příslušný jazyk jako aprobační předmět součástí Vašeho vysokoškolského studia, musí být jeho znalost doložena vysvědčením či jiným dokladem prokazujícím znalost španělštiny);
  • při Vaší práci běžně používáte PC (umíte pracovat s MS Office, internetem);
  • jste spolehliví, pečliví, máte dobré komunikační a organizační schopnosti a vysoké pracovní nasazení, zajímáte se o krajanskou problematiku, jste flexibilní a ochotní cestovat.

  Co je Vaší výhodou?

  • dvouletá praxe ve výuce českého jazyka na ZŠ, SŠ;
  • umělecké aktivity: hra na hudební nástroj, zpěv, taneční, dramatické či výtvarné činnosti; publikační a redakční činnost, znalost archivnictví a knihovnické práce.  

  Co Vám můžeme nabídnout?

  • zajímavou práci u krajanských komunit v zahraničí;
  • pracovní poměr na dobu určitou;
  • 25 dnů dovolené;
  • další vzdělávání formou seminářů;
  • finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. přílohy č. 1 (11. platová třída) a nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů;
  • náhradu výdajů na dopravu do zahraničí a zpět včetně náhrady výdajů spojených s přepravou osobních věcí, poskytnutí učebních pomůcek a technických prostředků, včetně zapůjčení notebooku, hrazení výdajů spojených se získáním povolení k pobytu, popřípadě pracovního povolení, úhradu výdajů za lékařské prohlídky a očkování, jsou-li zahraniční institucí požadovány;

  Co Vás čeká na osobním pohovoru?

  Součástí osobního pohovoru je praktický úkol, jehož zadání uchazeč obdrží spolu s pozvánkou k výběrovému řízení cca týden před konáním osobních pohovorů.

  Osobní pohovory se konají 20. 10. 2020

  PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN NÁSTUPU: 1. 3. 2021.

  Zaujali jsme vás? Napište nám!

  Vyplněný dotazník, který naleznete také na webových stránkách Programu podpory českého kulturního dědictví v záložce Užitečné dokumenty, životopis v českém jazyce (preferovaný formát Europass), motivační dopis, kopii VŠ diplomu a popřípadě další dokumenty, např. jazykový certifikát, certifikáty z relevantních profesních kurzů a doporučení zaměstnavatele zašlete do 10.10. 2020 na dzs@teamio.eu. Nezapomeňte uvést název pozice a telefonní kontakt.

  Odpovědí na tento inzerát berete na vědomí, že poskytujete DZS jako správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. Vaše osobní údaje budou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, což je ze strany DZS specifikováno v dokumentech Zásady zpracování osobních údajů a Oznámení pro spolupracující osoby dostupných na webových stránkách DZS (www.dzs.cz).