Lektorka českého jazyka a literatury v zahraničí

Výzva zájemkyním o působení na lektorátu českého jazyka a literatury ve Francii. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce (DZS) vyhlašuje výběrové řízení na místa:

lektorky českého jazyka a literatury pro akademický rok 2020/2021,

která bude od ledna 2021 působit na lektorátu českého jazyka a literatury v české sekci: 

Lycée A. Daudet, Nimes, Francie.

Součástí práce lektorky je pedagogický dozor nad českými studentkami.

Termín pro přihlášení: 2. 10. 2020

Přečtěte si závěrečnou zprávu lektorky české sekce z předchozího akademického roku

Nîmes

HPP

Požadavky

 • ukončené vysokoškolské vzdělání (magisterský nebo doktorský studijní program) v oboru český jazyk a literatura;
 • znalost francouzského jazyka na úrovni B2

Výhodou

 • zkušenost s výukou českého jazyka pro cizince;
 • pedagogická praxe na střední škole
 • spolupráce s Letní školou slovanských studií apod.

Zájemkyně/zájemci zašlou tyto požadované dokumenty

 • motivační dopis v českém jazyce;
 • strukturovaný životopis (v českém jazyce);
 • kopii VŠ diplomu;
 • doklady o relevantní pedagogické praxi, uváděných zkušenostech apod.;
 • kopii dokladu o vykonané zkoušce z cizího jazyka (není-li součástí státní zkoušky na VŠ);
 • vyplněný dotazník pro uchazeče.

Žádné ze zaslaných dokumentů nebudou uchazečům/uchazečkám vráceny.

Požadované dokumenty je třeba zaslat nejpozději do 2. 10. 2020 e-mailem na adresu: jitka.plecita@msmt.cz

Osobní pohovory se budou konat pravděpodobně 13. 10. 2020.

Termín konání pohovorů a jejich forma (osobní x on-line) budou upřesněny v návaznosti na vývoji epidemiologické situace.

Zasláním svého životopisu dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních dat a jejich uchování v personální databázi. Tento souhlas platí až do jeho odvolání. Současně tím potvrzujete, že osobní údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné.

Zaměstnavatelem lektora/lektorky je DZS.

Upozornění: vybraní/nominovaní uchazeči dodají následující doklady určené pro zahraniční univerzitu (v příslušném jazyce): životopis, motivační dopis, notářsky ověřená kopie diplomu, originál nebo notářsky ověřenou kopii dokladů o relevantní pedagogické praxi, doklad o znalosti cizího jazyka.

MŠMT a DZS nenesou odpovědnost za případné odvolání zájmu zahraniční strany o vyslání lektora českého jazyka a literatury, a to v průběhu tohoto výběrového řízení i v období následujícím.

Zaujali jsme vás? Napište nám!