Country Sheets: Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2020/21

07. 07. 2022

Pravidelně aktualizované srovnání platů učitelů a ředitelů škol v evropských zemích, včetně vývoje platů v čase i z hlediska délky učitelské praxe. Letos poprvé Eurydice s předstihem zveřejňuje přehledové tabulky týkající se platů učitelů a ředitelů škol v jednotlivých evropských zemích.

V tabulkách, které jsou ke stažení na webu Eurydice, najdete podrobné informace o zákonem stanovených i skutečných platech, nenárokových složkách platu a dalších příplatcích, které učitelé a ředitelé škol dostávají.

Srovnávací zpráva vyjde 5. října u příležitosti Světového dne učitelů.