European Schoolnet

European Schoolnet

Sdružení European Schoolnet (EUN) podporuje zavádění digitálních technologií do vzdělávání, využívání nových výukových metod (zejména v oblasti matematiky a přírodních věd) a spolupráci škol v Evropě.

Web programu

teacher placement

Na zkoušku v IT společnosti
Seminář pro učitele o motivaci žáků ke studiu technických a přírodovědných oborů

Jak poradit žákům při volbě dalšího studia a profesního směřování? Jaké pozice lze vykonávat v IT firmě a co je vlastně jejich náplní? Jaké dovednosti jsou na současném pracovním trhu vyžadovány? A jak znalosti matematiky a přírodních věd využívají zaměstnanci technologické společnosti?

V případě zájmu vyplňte, prosím, registrační formulář.

pozvanka.png

V průběhu pilotního projektu, který se uskuteční ve spolupráci Domu zahraniční spolupráce (DZS) a CA Technologies v rámci iniciativy STEM Alliance, budou mít učitelé unikátní příležitost podívat se do přední společnosti zaměřené na vývoj softwaru a zjistit odpovědi na výše uvedené otázky. Dne 4. 10. 2018 proběhne v sídle technologické společnosti seminář pro učitele, jehož součástí budou workshopy  a stínování práce mentorů – zaměstnanců společnosti. Cílem je, aby učitelé navázali s mentorem další spolupráci (např. v podobě přednášky mentora pro žáky) a především získali praktické příklady pro motivaci žáků ke studiu a profesnímu uplatnění v technických a přírodovědných oborech. Díky workshopům si učitelé sami vyzkouší principy a metody práce, které jsou klíčové pro zaměstnance IT firmy. Na začátku prosince proběhne krátké vyhodnocení projektu včetně předání certifikátů.

Seminář je vhodný pro učitele:

  • druhého stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií;
  • matematiky, přírodních věd nebo IT;
  • se základní znalostí angličtiny;
  • především z Prahy a blízkého okolí (doprava účastníkům nebude v rámci projektu hrazena).

Od učitelů očekáváme:

  • účast na celodenním semináři dne 4. 10. 2018 v budově CA Technologies, Praha 11;
  • zájem o aktivní spolupráci s mentorem po semináři;
  • účast na závěrečném vyhodnocení (začátek prosince, cca 2- 3 hodiny v Praze);
  • vyplnění pedagogického deníku a evaluačního formuláře v angličtině.

Seminář bude probíhat převážně v českém jazyce, ale některé materiály budou k dispozici pouze v angličtině. Od učitelů se neočekává znalost programování nebo pokročilé IT dovednosti (tyto dovednosti nebudou ani obsahem workshopů). Účast na akci je zdarma, občerstvení zajištěno.

Kontaktní osoba: Vladimíra Pavlicová, vladimira.pavlicova@dzs.cz

 

Dům zahraniční spolupráce (DZS), příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, administruje mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání. V rámci školního vzdělávání se jedná především o program Erasmus+, eTwinning a aktivity European Schoolnet.

CA Technologies je technologická společnost, která se zaměřuje na vývoj softwarových řešení pro podniky. Jedna z jejích poboček sídlí v Praze na Chodově. Mezi aktivity, které společnost podporuje, patří zejména vzdělávání v oblasti matematiky, IT a přírodních věd.

STEM Alliance podporuje spolupráci ministerstev školství s podniky za účelem zvýšení zájmu dětí a žáků o studium a profesní uplatnění v oblasti matematiky, IT a přírodních věd. Koordinátorem této iniciativy je sdružení European Schoolnet a CSR Europe.